Årsmøte 13 mars 2017

Årsmøte i Styrvoll Ungdomslag avholdes på Breidablikk mandag 13. mars kl 18:30.

Alle medlemmer kan møte, og alle medlemmer over 15 år har stemmerett.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret skriftlig i hende innen 20. februar!
Enkel bevertning!
Velkommen! 🙂