Kontaktinfo

Ønsker du å leie Breidablikk (lokalet)?
Kontakt «lokalet» ved Else på tlf: 33 12 94 22.

Leiepriser for Breidablikk:
Leie av møterom kr 300,-
Leie av Breidablikk for medlemmer kr 1.300,- (+ 700 for dekketøy)
Leie av Breidablikk for ikke-medlemmer kr 1.800,- (+ 1.000 for dekketøy)
Leie av alt utstyr (bord, stoler, dekketøy) for medlemmer 1.500,-
Leie av alt utstyr (bord, stoler, dekketøy) for ikke-medlemmer 2.000,-
Leieprisen inkluderer vask av lokalet. Ønsker du ha med lyd/lys anlegg, er dette et tillegg i prisen. Spør ved booking.

Leie av enkeltdeler:
Bord kr 10 for medlem, kr 20 for ikke-medlem
Stoler kr 5 for medlem, kr 10 for ikke-medlem
Dekketøy kr 1 for medlem, kr 2 for ikke-medlem

Ønsker du kontakt med Ungdomslaget?
Kontakt Leder Ann Therese på tlf nr 95332363, email ann_th86@hotmail.com

Ønsker du kontakt med Splitter Pine (revygruppa):
Kontakt Ole Bjørn Skaug på tlf: 982 89 427

Ønsker du kontakt med Barne og ungdomsteateret:
Kontakt Heidi Elisabeth Berg på tlf nr 91173997

Ønsker du kontakt med Lokalstyret?
Kontakt Jan Egil Holtsdalen på tlf: 900 61 106