Medlemskap

Vil du bli medlem?

Send en epost til cstensholt@yahoo.no med navn, fødselsdato og -år på den/de som skal meldes inn. Eventuelt ta kontakt med Cecilie på telefon/sms: 402 20 295

Deretter vil du motta en faktura som må betales før medlemsskapet er gyldig.

 

Medlemskontingent:

Enkeltmedlem u/12 år 50,-
Enkeltmedlem o/12 år 100,-
Familiemedlemskap (m/barn u/18 år) 250,-
Eneforsørger m/barn under 18 år 150,-