Oppussing på nettsiden

Oppussing på nettsiden

Hei alle bygdefolk!

Da har vi gjort noen endringer på nettsiden og håper at dette gjør den mer brukervennlig. Vi vil oppdatere nyheter om arrangementer og legge ut bilder på denne siden. I tillegg legger vi ut aktivitetskalender og annen informasjon.

Si ifra om det er noe dere savner på siden, i kommentarfeltet under!

blomst– Eileen Røsholt (sideadmin.)